RGA Systemen

RGA Systemen

OPLOSSINGEN VOOR ROOKGASAFVOER
Dat een veilige afvoer van rookgas zeer belangrijk is, omdat er anders koolmonoxide ontstaat, mag duidelijk zijn. De installatie van een rookgasafvoersysteem moet daarom zeer zorgvuldig gebeuren. Wij passen daarom het systeem van o.a. Burgerhout toe daar dit een van de beste, meest veilige systemen is. Burgerhout heeft in combinatie met de branchevereniging voor fabrikanten van rookgasafvoersystemen, ROGAFA, het advies “Het Nieuwe Beugelen” opgesteld. Met dit advies is duidelijk vastgelegd hoe een goed functionerend en veilig rookgasafvoersysteem gerealiseerd dient te worden. 

ROOKGASAFVOER VOOR WOONHUIZEN
Goede en veilige afvoer van het rookgas van een cv-ketel, gashaard of kachel is in woonhuizen uiteraard even zo belangrijk als bij stapelbouw. Voor zowel nieuwbouw als renovatie heeft Burgerhout een passende oplossing. De concentrische rookgasafvoer is met name geschikt voor nieuwbouw. De flexibele en parallelle rookgasafvoersystemen zijn interessant bij renovatieprojecten als de beschikbare ruimte beperkt is. De prefab schoorstenen bieden een kant-en-klare oplossing voor nog meer installatiegemak.

https://burgerhout.nl/rookgasafvoer/#woonhuizen

ROOKGASAFVOER VOOR GESTAPELDE BOUW
Een passende oplossing, voor als elke woning in een appartementencomplex een eigen aansluiting heeft of wanneer er één technische ruimte is waarin alle cv-ketels staan opgesteld.

ROOKGASAFVOER VOOR GESTAPELDE BOUW
Bij de renovatie van collectieve rookgasafvoersystemen in flats of appartementen, HR of VR, is het prettig als er zo min mogelijk overlast is voor de bewoners. Bij de aanleg van nieuwe systemen is het daarom belangrijk om niet alleen veilige, maar ook toekomstbestendige rookgasafvoersystemen aan te leggen. Met onze maatwerkoplossingen bieden we altijd naar eenvoudige, kostenefficiënte en snelle montage. 

https://burgerhout.nl/rookgasafvoer/#stapelbouw

Bestaand clv en/of luchtkanaal gerenoveerd d.m.v. Burgerhout multiflex

CLV systeem als zichtwerk uitgevoerd d.m.v. Opsinox rvs kanalen

Handreiking en infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/02/02/handreiking-en-infoblad-gemeenschappelijke-rookgasafvoeren

Woningen in appartementencomplexen of flatgebouwen zijn vaak voorzien van een gemeenschappelijke rookgasafvoer. Op deze gemeenschappelijke rookgasafvoer is per appartement een cv-ketel aangesloten. Uit onderzoek naar koolmonoxideongevallen blijkt dat ongevallen kunnen worden veroorzaakt door lekkende gemeenschappelijke rookgasafvoeren of verkeerd aangesloten ketels. Hierdoor komen rookgassen en mogelijk ook koolmonoxide vrij. Koolmonoxide is een giftig, reukloos en onzichtbaar gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn.

Gemeenschappelijke rookgasafvoeren zijn vaak weggewerkt. Bewoners zijn zich daardoor niet bewust van de aanwezigheid van rookgasafvoeren. Zij zijn zich nog minder bewust van de staat van onderhoud van deze rookgasafvoeren en eventuele risico’s op koolmonoxideongevallen. Om eigenaar-bewoners van appartementen bewust te maken van dit probleem is een infoblad opgesteld.

Een uitgebreidere handreiking is beschikbaar voor VvE-besturen, VvE-beheerders en woningverhuurders. Partijen die vanuit hun zorgplicht mede verantwoordelijk zijn voor het goed en veilig functioneren van woningen en hun installaties. Deze partijen zijn in de meeste gevallen niet deskundig op het gebied van installaties of van collectieve rookgasafvoeren en de risico’s die daarbij spelen. Voor deze partijen is de handreiking opgesteld.

Voor elke toepassing het juiste systeem

Voor elk type gebouw hebben wij de oplossing. Of u nu een woning- of gebouweigenaar, retailer of hotelmanager bent, onze warmtepompen zorgen voor een perfect klimaat en optimaal comfort.